Cối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiếnCối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiến

Cối tự hành mạnh nhất thế giới 'Kẻ hủy diệt đô thị' của Nga đã tham chiến

ANTD.VN - Quân đội Nga đã sử dụng cối tự hành mạnh nhất thế giới 2S4 Tyulpal được xem như "Kẻ hủy diệt đô thị" trên chiến trường Ukraine.