Có thể khóa tài khoản định danh điện tử VNeID khi bị mất điện thoại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gọi điện thoại đến Đường dây nóng ANTĐ bạn đọc hỏi, khi bị mất điện thoại có thể khóa tài khoản định danh điện tử VNeID để bảo mật thông tin?

Khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2022 quy định, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử của công dân trong trường hợp:

Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; Vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNelD; Bị thu hồi thẻ Căn cước công dân; Chủ thể danh tính điện tử chết.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể của tài khoản định danh điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin vào hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan công an để xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Người dân có thể khóa tài khoản định danh điện tử VNeID khi bị mất điện thoại

Người dân có thể khóa tài khoản định danh điện tử VNeID khi bị mất điện thoại

Về việc mở khóa ngay tài khoản định danh điện tử, khoản 4 Điều 19 Nghị định 59/2022 quy định, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa ngay tài khoản định danh điện tử khi các căn cứ khóa tự động tài khoản định danh điện tử đã hết.

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị mở khóa tài khoản tới cơ quan công an để xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc mở khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị mở khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối mở khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đối chiếu các quy định trên, để bảo mật thông tin, tránh việc bị kẻ gian đánh cắp sử dụng vào mục đích xấu, người bị mất điện thoại có quyền yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình và được phép mở lại tài khoản đó khi cần.

Theo khoản 5 Điều 19 Nghị định 59/2022, công dân có thể thực hiện việc khoá tài khoản định danh điện tử của mình theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng VNelD.

Ngoài ra, công dân có thể liên hệ với tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của mình.

Bên cạnh đó, cá nhân có thể đến cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử.