Có thể cắt điện, buộc tháo dỡ đối với các tòa nhà vi phạm về PC&CC

ANTD.VN - Ngày 28-4, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã tổ chức buổi thông báo kết quả thanh tra các tòa nhà, công trình xây dựng sai phạm các quy định về PC&CC trên toàn thành phố.