Có cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của NgaCó cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của Nga

Có cả hồ bơi bên trong tàu ngầm lớn nhất thế giới thuộc Đề án 941 Akula của Nga

ANTD.VN -  Với lượng giãn nước khi lặn 48.000 tấn, tàu ngầm đề án 941 Akula là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớn nhất thế giới, lớn hơn cả một số tàu sân bay hạng nhẹ. Với kích thước khổng lồ, bên trong tàu ngầm này còn bố trí cả phòng tập gym và hồ bơi.