Chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng khuôn mặt, sinh trắc học

ANTD.VN - Khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng, bên cạnh xác thực bình thường như hiện nay, ngân hàng yêu cầu người thực hiện giao dịch còn phải xác thực khuôn mặt.