Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 1Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 2Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 3Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 4Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 5Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 6Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 7Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 8Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 9Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 10Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 11Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 12Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 13Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 14Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến ảnh 15

Chuyên gia tình báo Mỹ: Bên thắng cuộc trong xung đột Ukraine đã được biết đến

ANTD.VN - Quốc gia nào sẽ chiến thắng là câu hỏi lớn nhất và cuối cùng trong cuộc xung đột Ukraine. Một cựu sĩ quan tình báo Mỹ mới đây đã đưa ra nhận định cá nhân về kết cục này.