Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 1Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 2Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 3Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 4Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 5Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 6Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 7Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 8Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 9Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 10Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 11Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 12Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 13Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 14Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 15Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 16Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 17Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine ảnh 18

Chuyên gia Nga: Anh đang dọn kho dự trữ, cố đẩy những 'tên lửa vô dụng' cho Ukraine

ANTD.VN - Anh đã quyết định sớm chuyển giao tên lửa Brimstone cho Ukraine, nhưng theo nhận xét từ giới quân sự Nga thì đây là loại "tên lửa vô dụng".