Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 1Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 2Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 3Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 4Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 5Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 6Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 7Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 8Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 9Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 10Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 11Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 12Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 13Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 14Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 15Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 16Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 17Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 18Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 19Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 20Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 21Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 22Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 23Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 24Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 25Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa? ảnh 26

Chuyển chiến đấu cơ Tornado cho Ukraine lúc này là việc làm vô nghĩa?

ANTD.VN - Trang Avia của Nga cho biết, Anh có thể đang dự tính sẽ chuyển những chiến đấu cơ Tornado cùng tên lửa Brimstone cho Ukraine, tuy vậy giới phân tích cho rằng chuyển máy bay chiến đấu này cho Kiev không thực sự hiệu quả, đơn giản vì Ukraine không thể sử dụng chúng ngay lập tức.