Chuyển 10 trường cao đẳng, trung cấp về Bộ LĐ-TB&XH quản lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ LĐ-TB&XH quản lý.

Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định số 996/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển nguyên trạng 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ LĐ-TB&XH.

Danh sách gồm: Trường Cao đẳng (CĐ) Xây dựng số 1; Trường CĐ Xây dựng TP.HCM; Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị; Trường CĐ Xây dựng Nam Định; Trường CĐ nghề Việt - Xô số 1; Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2;

Trường CĐ Cơ giới Xây dựng; Trường CĐ nghề Xây dựng; Trường CĐ Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sát nhập, chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp nói trên phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2024.