Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 1Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 2Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 3Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 4Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 5Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 6Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 7Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 8Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 9Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 10Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 11Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 12Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 13Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 14Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì? ảnh 15

Chương trình truyền hình của Nga về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa gì?

ANTD.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận được "món quà lớn" khi thực hiện chuyến thăm nước Nga. Đó là chương trình truyền hình đặc biệt về chính ông, phát sóng ở Nga. Vậy chương trình truyền hình này có ý nghĩa như thế nào?