Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc

Chùm ảnh về những phụ nữ làm công việc "vất vả nhất thế giới"

ANTD.VN - Là quốc gia đang phát triển và bắt đầu bùng nổ nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng, Campuchia hiện rất cần nguồn nhân lực xây dựng. Bởi vậy, không chỉ có đàn ông, nhiều phụ nữ cũng tham gia những công việc xây dựng vất vả nhất, tưởng như chỉ dành cho phái mạnh. Nhiều tờ báo phương Tây chứng kiến công việc “thợ hồ” vất vả của phụ nữ Campuchia, đã gọi đây là công việc “vất vả nhất thế giới” dành cho phái yếu.