Chủ tịch nước: Chỗ nào không có dân chủ thì chỗ đó không có đoàn kết thực sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quán triệt tới các đảng viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, muốn đại đoàn kết thì phải phát huy dân chủ, đoàn kết mà không có dân chủ, không lắng nghe ý kiến khác nhau thì đoàn kết xuôi chiều…
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TƯ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TƯ

Ngày 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 16.242 điểm cầu, với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TƯ ngày 24-11-2023 “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Chủ tịch nước nêu rõ, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung ương thống nhất cao ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TƯ nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo Chủ tịch nước: "Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, thậm chí yêu nước bằng một cách riêng của mình, nhưng điểm chung nhất để hội tụ mọi người Việt Nam yêu nước thì lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng".

Nghị quyết số 43-NQ/TƯ nêu rõ 4 quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm, giải pháp hàng đầu là phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghị quyết 43 cũng xác định phương thức quan trọng để phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chính là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phân tích, muốn đại đoàn kết phải phát huy dân chủ. Đoàn kết mà không có dân chủ, không lắng nghe ý kiến khác nhau thì đoàn kết xuôi chiều.

Dẫn ví dụ “Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa ông cấp trên nghĩ gì để nói thì nguy hiểm cho Đảng, cho đất nước. Người ta nói đó là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít và không lắng nghe sự thật", Chủ tịch nước nhấn mạnh, đoàn kết phải gắn với phát huy dân chủ, bởi chỗ nào không có dân chủ thì chỗ đó không có đoàn kết thực sự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TƯ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TƯ

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TƯ về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới".

Thủ tướng nêu rõ quan điểm ban hành Nghị quyết là chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững. Trong đó, Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới công tác quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ những mục tiêu chủ yếu đến năm 2030 mà Nghị quyết đề ra, như: đảm bảo 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện về vật chất, tinh thần; Tỉ lệ thất nghiệp chung dưới 3%; 60% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội; trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng được ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội...

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những điểm mới mang tính tổng thể, hệ thống, toàn diện.