• Dấu ấn đậm nét của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

    Dấu ấn đậm nét của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

    ANTD.VN - Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 khi tham gia một cách chủ động, thể hiện lập trường độc lập tự chủ, đóng góp xây dựng, hợp tác và có trách nhiệm, khéo léo xử lý khi có vấn đề khác biệt giữa các thành viên, đồng thời có nhiều sáng kiến và đóng góp vào hoạt động tại cơ quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc.