Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

ANTD.VN - Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 Ủy viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.  
Formosa gây ô nhiễm: Xem xét kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ông Võ Kim Cự

Formosa gây ô nhiễm: Xem xét kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ông Võ Kim Cự

ANTD.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2008-2016 và nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang; các nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai; ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016… là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.