Chiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sôngChiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sông

Chiến sĩ nghĩa vụ trong ngày hội non sông

ANTD.VN - Chiều 23-5, hơn 700 chiến sĩ nghĩa vụ của Công an TP Hà Nội đang tập trung huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân thiêng liêng lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội khóa XV, cũng như bầu vào Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.