Chiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt NamChiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt Nam

Chiêm ngưỡng những tượng Phật lớn nhất Việt Nam

ANTD.VN - Việt Nam là quốc gia có bề dày văn hóa Phật giáo và cũng là nơi có nhiều tượng Phật lớn nhất. Những tượng Phật này không chỉ là điểm hành hương tâm linh mà còn là kiệt tác nghệ thuật đáng kinh ngạc.