Chiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng VươngChiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng VươngChiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng VươngChiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng VươngChiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng VươngChiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng VươngChiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng VươngChiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng VươngChiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng Vương

Chiêm ngưỡng cây di sản 2200 tuổi ở đất tổ Hùng Vương

ANTD.VN - Có từ thời An Dương Vương, cây táu ở Phú Thọ với tuổi thọ lên tới 2200 tuổi, chính là Cây di sản lâu đời nhất Việt Nam. Đây cũng là một di tích lịch sử có giá trị của dân tộc.