Chi tiết quy định mới từ 9-4 về quản lý dự án đầu tư công của Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công với nhiều nội dung các nhà đầu tư và các đơn vị cần thực hiện từ 9-4 tới...
Chi tiết quy định mới từ 9-4 về quản lý dự án đầu tư công của Hà Nội ảnh 1

Hà Nội ban hành quy định mới về quản lý dự án đầu tư công

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố.

Có hiệu lực từ ngày 9-4-2022, quyết định được ban hành kèm quy định chi tiết với 25 điều cụ thể các nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng vốn góp của Nhà nước, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia;

Dự án có tính chuyên ngành sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội do thành phố Hà Nội quản lý…

Quy định này nêu rõ đầu mối cung cấp thông tin và giải quyết thủ tục hành chính như sau: thông tin về các quy định liên quan đến đầu tư và xây dựng, các cơ chế, chính sách về đầu tư của thành phố Hà Nội được cập nhật đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội, trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở chuyên ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn về xây dựng của thành phố Hà Nội có trách nhiệm công khai thủ tục hành chính, niêm yết tại trụ sở làm việc; là đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân cấp, ủy quyền của UBND TP Hà Nội.

Trong đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc là đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin quy hoạch, giới thiệu địa điểm quy hoạch; giải quyết thủ tục thẩm định, trình duyệt nhiệm vụ, khái toán, đề cương, dự toán lập quy hoạch; chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình của dự án đầu tư thuộc thâm quyên phê duyệt quy hoạch của UBND TP; thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo phân cấp của UBND TP Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối cung cấp thông tin, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục về lập, trình duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm; các thủ tục về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư bao gồm thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; thẩm định dự án, điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế chi tiết, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công.

Sở Xây dựng là đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin quy hoạch chuyên ngành, đấu nối hạ tầng kỹ thuật đô thị; hướng dẫn và giải quyết các thủ tục về thẩm định dự án, điều chỉnh dự án; thẩm định thiết kế, điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị và dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đâu tư); hướng dẫn, cung cấp thông tin về chế độ, chính sách quản lý kinh tế - kỹ thuật ngành xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chủ trì, phối hợp cùng các sở xây dựng chuyên ngành, Sở Tài chính công bô giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng công trình; tham mưu trình UBND Thành phố công bô đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Công an thành phố Hà Nội là đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin, góp ý, giải quyết các thủ tục về thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy của dự án; nghiệm thu công trình dam bao an toàn phòng cháy chữa cháy.

Sở Tài chính là đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục liên quan về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan tổ chức, đơn vị hoạt động sự nghiệp; hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

UBND các quận, huyện, thị xã là đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thu tục về nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch kiến trúc đôi với các dự án thuộc thẩm quyền theo phân cấp của UBND TP Hà Nội; thẩm định, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế, điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình theo phân cấp, ủy quyền; thẩm định thiết kế, dự toán các dự án, công trình, gói thầu đo đạc và bản đồ các dự án sử dụng nguồn vôn ngân sách do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với các gói thầu phá dỡ, thu dọn phế thải xây dựng, di chuyên công trình ngầm, nổi, chặt hạ cây xanh phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức xác định về nguồn gốc, hiện trạng quán lý, sử dụng đât và cung cấp hồ sơ địa chính liên quan đến địa điểm đầu tư trên dịa bàn quận, huyện, thị xã; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là đầu môi hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế, điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của Thành phố...

Chi tiết các quy định về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội xem tại đây:

2022_03_31_1648727181_qdub-1117-2022_signed.pdf