Chi tiết mức hưởng và thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đề xuất quy định cụ thể về mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
Chi tiết mức hưởng và thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp ảnh 1

Theo dự thảo thông tư, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

=

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề đã đóng trước khi thất nghiệp

x

60%

Trường hợp người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì mức lương để làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là mức bình quân tiền lương của 06 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Ví dụ, bà Nguyễn Thị A giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 01/12/2022 với trường tiểu học X, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau: từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021 là 5.000.000 đồng/tháng; từ ngày 01/12/2021 trở đi là 6.000.000 đồng/tháng.

Bà A nghỉ hưởng chế độ thai sản từ ngày 01/11/2022 đến ngày 01/5/2022, sau đó, bà A đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định và trường tiểu học X đã ban hành quyết định nghỉ việc cho bà A từ ngày 01/6/2022.

Như vậy, mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà A là bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bà nghỉ việc mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 6, 7, 8, 9, 10/2021 và tháng 5/2022). Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bà A là (5.000.000 x 5 + 6.000.000 x 1)/6 x 60% = 3.100.000 đồng/tháng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Căn cứ để xác định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là mức tiền lương mà người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp.

Ví dụ, bà Nguyễn Thị C giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với Công ty cổ phần X kể từ ngày 01/01/2021 với mức lương là 120.000.000 đồng/tháng. Công ty này hoạt động trên địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng I là 4.420.000 đồng/tháng, do đó, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của bà C là 88.400.000 đồng/tháng.

Ngày 01/6/2022, bà C có quyết định điều chuyển công tác đến chi nhánh công ty trên địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng II, tuy nhiên vì lý do cá nhân bà đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với chi nhánh kể từ ngày 06/6/2022 (tháng 06/2022 bà C không đóng bảo hiểm thất nghiệp). Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bà C bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng của tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc mà bà C đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể: 05 x 4.420.000 = 22.100.000 đồng/tháng.

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày, trường hợp tháng sau không có ngày tương ứng thì ngày kết thúc của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày cuối cùng của tháng đó.

Ví dụ, ông Nguyễn Văn D được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 05 tháng, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022. Như vậy, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau:

Tháng hưởng thứ nhất là từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022;

Tháng hưởng thứ hai là từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022;

Tháng hưởng thứ ba là từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022;

Tháng hưởng thứ tư là từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/4/2022;

Tháng hưởng thứ năm là từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022.

Trình tự, thủ tục, hình thức chi trả trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.