Chi phí đóng bảo hiểm xã hội khi cải cách tiền lương tăng thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự tính, ngân sách nhà nước tăng thêm khoảng 33,5 nghìn tỷ đồng/năm do đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm khi thực hiện cải cách tiền lương.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định hiện hành thì lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trước thời điểm thực hiện cải cách tiền lương không bao gồm một số khoản phụ cấp (tong đó đặc biệt là phụ cấp công vụ 25%).

Tuy nhiên, theo định hướng cải cách tiền lương thì một số khoản phụ cấp sẽ được đưa vào lương cơ bản, trong đó có phụ cấp công vụ, cùng với đó là việc gia tăng mức tiền lương sau khi thực hiện chính sách tiền lương mới. Do vậy, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang dự kiến sẽ tăng lên.

Hiện nay, số người đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định khoảng 3,87 triệu người, với mức tăng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 54,89% so với mức đóng trước thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, dự tính ngân sách nhà nước tăng thêm khoảng 33,5 nghìn tỷ đồng/năm.