Chân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngạiChân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngại

Chân dung đại gia đề xuất bắt tay Trung Quốc xây sân bay Long Thành khiến dư luận lo ngại

ANTD.VN - Đại gia Vũ Văn Tiền đề xuất bắt tay với doanh nghiệp Trung Quốc xây sân bay Long Thành, ngay lập tức cư dân mạng đã có những phản ứng trái chiều vì lo ngại chất lượng cũng như tiến độ của nhà thầu đến từ Trung Quốc.