Chặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt NamChặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam

Chặn đứng 35kg ma túy ngụy trang trong những gói chè vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam

ANTD.VN - Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy "xuyên quốc gia" Thu giữ hơn 35kg ma túy các loại cùng súng, đạn và tang vật có liên quan.