Cây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừngCây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừngCây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừngCây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừngCây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừngCây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừngCây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừngCây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừngCây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừng

Cây điều khổng lồ, tán lá phủ hơn 8.000m2 như một khu rừng

ANTD.VN - Cây điều (hay còn gọi là đào lộn hột) ở Brazil, có tán lá bao phủ diện tích khoảng 8.400 m2, cho ra khoảng 80.000 quả mỗi năm, tựa như một khu rừng nhỏ.