Tao nhã thú chơi hoa và cây cảnh của người Hà Nội

Tao nhã thú chơi hoa và cây cảnh của người Hà Nội

ANTD.VN - Hà Nội. Xưa. Là đất hoa. Và cũng là nơi có nhiều người chơi hoa, cây cảnh. Thú chơi tinh tế và tao nhã ấy vẫn duy trì cho đến hôm nay như một nét văn hóa di dưỡng tâm hồn của người Hà Nội.