Cây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giớiCây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giớiCây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giớiCây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giớiCây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giớiCây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giớiCây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giớiCây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giới

Cây bách ở Chile sắp phá kỷ lục về cổ thụ lâu đời nhất thế giới

ANTD.VN - Một cây bách trong khu rừng ở miền Nam Chile đã tồn tại hơn 5.000 năm, đang trong quá trình được công nhận là cây cổ thụ lâu đời nhất thế giới. Nó được các nhà khoa học đánh giá là chứng nhân lịch sử, có thể làm sáng tỏ về việc hành tinh đã thích nghi với khí hậu như thế nào.