Chế tạo pin cực rẻ từ giấy và nước bẩn

Chế tạo pin cực rẻ từ giấy và nước bẩn

ANTĐ - Nhóm kỹ sư thuộc ĐH Binghamton (Mỹ) cho biết, họ đã sáng tạo loại pin giấy giá cực rẻ dựa vào quá trình hô hấp của vi sinh vật trong nước bẩn và nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản.