CAQ Hoàng Mai tìm chủ sở hữu

ANTĐ -CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu 2 xe mô tô.

Cơ quan điều tra CAQ Hoàng Mai tìm chủ sở hữu chiếc xe mô tô nhãn hiệu SIRENA BKS 99F4 - 8214 SK 01873372 SM 01873372 loại xe nữ màu sơn nâu. Xe BKS 98N8 - 0679, SK 7A 011129 SM 7A 011129 (Số máy bị tẩy mờ). Ai là chủ sở hữu đề nghị liên hệ với điều tra viên Lưu Anh Sơn đt 0989955959 để giải quyết.