CAQ Đống Đa cấp CCCD lưu động tại trường học

ANTD.VN - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh chuẩn bị thi cuối cấp, ngày 25/3, CAQ Đống Đa, Hà Nội đã đến tận trường, thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động cho hơn 300 học sinh lớp 9 trên địa bàn.