Người làm dịch vụ công ích thiết yếu được cấp Giấy đi đường gồm những thành phần nào?

Người làm dịch vụ công ích thiết yếu được cấp Giấy đi đường gồm những thành phần nào?

ANTD.VN - Theo  Chỉ thị 20 của TP. Hà Nội về Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ 6 giờ 6/9 - 6 giờ 21/9, một trong số các đối tượng được Cấp Giấy đi đường, được phép di chuyển trên địa bàn là người làm dịch vụ công ích thiết yếu.  Song điều khiến nhiều người dân băn khoăn là theo quy định hiện hành, thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?