Cảnh tay súng hạ gục viên cảnh sát Mỹ từ sau lưng

ANTĐ - Viên cảnh sát Dallas bắn trúng lưng tay súng bắn tỉa, song hắn có áo giáp nên không hề hấn gì, lập tức quay lại phản công. Viên cảnh sát nấp sau cột nhà và phán đoán sai hướng, nên nhanh chóng bị tay súng hạ gục bằng cả tràng đạn vào lưng.