Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc

Cảnh sắc siêu thực tại nghĩa địa cây khô “Deadvlei” hơn 900 năm giữa lòng sa mạc

ANTD.VN - Tại công viên Namib-Naukluft ở sa mạc Namib tồn tại một "nghĩa địa cây khô" khổng lồ mang tên Deadvlei. Xác của những cây ở Deadvlei đứng hiên ngang qua hàng trăm năm và đẹp đến tuyệt mỹ.