Cảnh giác với dịch vụ làm hộ chiếu online

ANTD.VN - Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần làm hộ chiếu nên tự thao tác nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.