Cần quy định mức lương hưu tối thiểu của lao động nam và nữ

ANTD.VN - Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), cử tri kiến nghị cần quy định mức lương hưu tối thiểu của người lao động.
Mức hưởng lương hưu khi giảm năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu

Mức hưởng lương hưu khi giảm năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu

Đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để nhận lương hưu từ đủ 20 năm xuống còn 15 năm tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang nhận được ý kiến đồng tình từ người lao động.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được nghỉ hưởng lương hưu hằng tháng, khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động (áp dụng theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu với nữ lên 60 tuổi, nam lên 62 tuổi của Bộ luật Lao động năm 2019).

Mức hưởng lương hưu hằng tháng bằng 45% tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội khi nữ đóng 15 năm, nam đóng 20 năm. Sau đó, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cộng thêm 2% vào lương hưu. Tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% mức lương tính đóng bảo hiểm xã hội.

Đến tuổi nghỉ hưu, lao động nam đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 đến dưới 20 năm sẽ được nhận lương hưu theo số năm đóng, mỗi năm đóng được tính bằng 2,25% bình quân tháng lương tính đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu lao động nam có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội, lương hưu mà họ được nhận tương đương 33,7% tiền lương tháng tính đóng. Sau đó, mỗi năm đóng cộng thêm 2,25% cho tới năm thứ 20 (đạt 45% tiền lương tính đóng). Từ năm đóng thứ 21 trở đi, mỗi năm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được cộng thêm 2% vào lương hưu.

Ủng hộ việc giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, tuy nhiên, người lao động vẫn lo lắng vì mặt bằng lương hưu hiện nay đã thấp, nếu điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm thì lương hưu của một số người đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm sẽ còn thấp hơn.

Do vậy, tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đóng góp ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), có ý kiến cho rằng, cần có quy định mức sàn lương hưu nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam với chế độ hưu trí, Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng lương cho người thụ hưởng. Hơn nữa, người nghỉ hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu để được chi trả phần lớn chi phí khám, chữa bệnh trong những năm tháng tuổi già.

Khi người thụ hưởng lương hưu qua đời, thân nhân nhận về chế độ tử tuất. Thế nên, chỉ cần có lương hưu, đời sống của người nghỉ hưu sẽ ổn định hơn.

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp tháng 10 tới đây.