Cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp

  • 03/07/2019 17:43
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài

ANTD.VN - Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 19 vào sáng nay, 3-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố cần tập trung, quyết tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Báo An ninh Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận hội nghị của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại hội nghị này.

Cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng và Văn phòng Trung ương!

  Thưa Ban Chấp hành và các đồng chí đại biểu!

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, với tinh thần nghiêm túc, các đồng chí đã chủ động nghiên cứu trước tài liệu và thực hiện chia tổ thảo luận, Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra, đã nghe và thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung rất quan trọng của Đảng bộ Thành phố:

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(2) Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(3) Dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

(4) Dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

(5) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVI ban hành kèm theo Quyết định số 3868-QĐ/TU ngày 29/5/2018 theo Quy định số 10-QĐi/TW ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị và Quyết định số 168-QĐ/TW ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư.

(6) Nhóm các nội dung UBND Thành phố trình kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố thuộc thẩm quyền xem xét, cho ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố: Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; Về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; Về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Tại Hội nghị, các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu dự họp đã phát biểu ý kiến rất dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm; đặc biệt với việc đổi mới, chia 4 tổ thảo luận, Hội nghị đã phát huy được nhiều hơn trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận sâu sắc với 121 lượt ý kiến của 58 Đại biểu về 2 nội dung lớn, rất quan trọng, đó là: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35, Chủ đề và Đề cương tổng quát dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; ngoài ra, nhiều đồng chí đã tham gia trực tiếp bằng văn bản.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy điều hành Hội nghị đã tóm tắt, tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận từng nội dung.

Thay mặt Thành ủy, tôi trân trọng và đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất thẳng thắn, sâu sắc, trí tuệ của các đồng chí; đồng thời, xin nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

* Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019:

Ngay từ những năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực thực hiện Chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, phương châm quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đồng bộ, thống nhất. Với sự nỗ lực, cố gắng đó, 6 tháng đầu năm 2019 Thành phố đã đạt kết quả tích cực, nổi bật là:

(1) Sớm chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu năm, Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã thành lập và triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đôn đốc chỉ đạo sát sao triển khai thực hiện 8 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố, làm cơ sở để chuẩn bị Văn kiện (đến nay đã có 04 đề tài hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu).

Cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu thảo luận sáng 3-7

Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo công tác quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị. Sau Hội nghị này, Thành ủy sẽ tiếp thu các ý kiến, góp ý để hoàn thiện, ban hành Kế hoạch đảm bảo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, sát hợp với điều kiện thực tiễn.

Tại Hội nghị Thành ủy lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sôi nổi, trí tuệ, sâu sắc vào Đề cương tổng quát dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhất là chủ đề Đại hội.

Các ý kiến phong phú, nhưng tựu chung lại đều khẳng định chủ đề cần nhấn mạnh thành tố cơ bản đó là: nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực chính quyền, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, khát vọng đổi mới và phát triển, mục tiêu vươn tới, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thực sự gương mẫu, xứng đáng là Thủ đô, trái tim của cả nước.

Trên cơ sở đó, dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá trung thực, khách quan, nhấn mạnh, làm nổi bật kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2030, tầm nhìn đến 2045.

(2) Thành ủy và các cấp ủy đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 08 của trung ương về trách nhiệm nêu gương. Triển khai tổ chức thực hiện Đề án số 16 về tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Chỉ đạo quyết liệt công tác quán triệt và thực hiện các nội dung Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 khóa XII gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và đạt nhiều kết quả; qua đó góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đã chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, được Bộ Chính trị đánh giá cao. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 139 thực hiện Kết luận số 46 ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị về Đề án.

(3) Công tác đánh giá cán bộ được duy trì nền nếp theo hướng đa chiều, sát thực ở tất cả các cấp trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, có đổi mới; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.

(4) Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15 gắn với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Thường xuyên tăng cường tiếp, đối thoại với công dân; chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, qua đó đã hạn chế tối đa việc khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp ảnh 3Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn điều hành phiên thảo luận sáng 3-7

Đến ngày 20/6/2019 Thành phố đã giải quyết và đưa khỏi danh sách 25/97 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi (tiếp tục đưa 03 vụ việc vào danh sách, hiện nay còn 75 vụ việc) và có 15/77 TCCSĐ đã củng cố xong, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 (5) Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, duy trì tốt truyền thống của Thành phố với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phối hợp với Ban Thường vụ 23 tỉnh, thành ủy tổ chức thành công các Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa các địa phương trong những năm qua và kế hoạch hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa về công tác an sinh xã hội (hỗ trợ mỗi địa phương 03 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội).

 (6) Các mặt công tác thường xuyên của Đảng bộ Thành phố tiếp tục được duy trì nền nếp, đạt kết quả toàn diện. Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đối ngoại tăng cường:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,21% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,15% của cùng kỳ năm 2018; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành tăng 12%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao, tiếp tục đứng đầu cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 50,2% dự toán; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài và thành lập mới doanh nghiệp đạt khá.

Quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; diện tích được phủ kín quy hoạch đạt 86%. Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường được tổ chức tiến bộ hơn; hệ thống sông, hồ tiếp tục được quan tâm cải tạo (đã thử nghiệm công nghệ xử lý nước tiên tiến của Nhật Bản tại sông Tô Lịch và Hồ Tây); tỷ lệ cấp nước sạch đạt 57% (vượt mục tiêu kế hoạch đầu nhiệm kỳ là 50%).

Phát triển nhà ở được quan tâm đầu tư, đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu rất lớn của người dân Thủ đô; trật tự xây dựng, quản lý đất đai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ cương hành chính được tăng cường. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (SIPAS) tăng 16 bậc, Chỉ số công khai ngân sách (POBI) của Thành phố năm 2018 xếp thứ 31, tăng 6 hạng so với năm 2017. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thay mặt Thành ủy, tôi biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế như báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã nêu, đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục: Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ. Việc tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 15 của Thành ủy ở một số đơn vị còn chậm.

Một số chỉ tiêu vẫn duy trì tăng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ. Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp (đến ngày 23/6, đã tiêu hủy 429.029 con, làm giảm 22,9% tổng đàn). Chỉ số PAPI năm 2018 tăng 2 bậc nhưng vẫn trong nhóm thấp của cả nước, trong đó có chỉ số thành phần mới được đưa vào năm 2018 (quản trị môi trường xếp thứ 61/63).

Công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm. Tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản chậm hơn so với cùng kỳ năm 2018. Việc thực hiện các công trình trọng điểm khó đạt mục tiêu đề ra. Đây là vấn đề mà mỗi ngành, mỗi cấp và địa phương cần hết sức quan tâm, phân tích chỉ ra nguyên nhân, tồn tại để có các giải pháp khắc phục.

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường còn diễn ra và chưa được xử lý dứt điểm. Công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư còn bất cập. Tình trạng ứng xử thiếu văn minh vẫn còn diễn ra.

Tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp; số vụ phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy, tín dụng đen, vi phạm pháp luật về môi trường... chưa có dấu hiệu giảm.

Cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp ảnh 4Thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 19

* Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Thưa các đồng chí!

Trước tác động tình hình chính trị, kinh tế thế giới và diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, căn cứ Chỉ thị 35, Kế hoạch của Thành ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo yêu cầu, tiến độ quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau Hội nghị này, cần hoàn thiện, ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành ủy và Chỉ thị 35 về tổ chức đại hội. Đặc biệt, cần hết sức chú ý công tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định.

Công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố cần tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, chủ động, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức và nhân dân Thủ đô đảm bảo chất lượng, tiến độ, chú trọng đánh giá, dự báo sát tình hình; trên cơ sở đó đề ra định hướng, giải pháp hiệu quả, khả thi.

Hoàn thành và nghiệm thu kết quả các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của Thành ủy, làm cơ sở và luận cứ khoa học để xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Hai là, tăng cường, chủ động trong công tác dự báo, nắm chắc tình hình, đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Càng gần đại hội càng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; đây sẽ là một trong những “thước đo” năng lực, tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung của cán bộ, đảng viên; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn” hoặc kèn cựa, cục bộ, bè phái, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp.

Ba là, chỉ đạo các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ.

Tiếp thu, hoàn thiện, ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVI. Căn cứ quy định của Trung ương và Thành phố, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi bổ sung và thực hiện đúng quy chế làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Tập trung các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo tinh thần Nghị quyết số 15; thực hiện Chỉ thị 15 về tăng cường lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đề cao vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành. Tăng cường kiểm tra, giám sát; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực.

Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng tháng, làm cơ sở đánh giá kết quả công tác năm, đánh giá đúng cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Bốn là, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn để đạt mức tăng trưởng kinh tế đã đề ra, đặc biệt là công tác xây dựng cơ bản, giải ngân chậm phải tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý cụ thể.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng; giao trách nhiệm và tiến độ cụ thể cho các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch (nhất là chất lượng, tiến độ các quy hoạch phân khu), đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hà Nội. Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp. Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên trái phép, nhất là khai thác cát.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Quan tâm phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển của Thủ đô Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong nước, khu vực và thế giới.

Năm là, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” và đẩy mạnh tuyên truyền về danh hiệu “Thành phố Sáng tạo“ của UNESCO mà Hà Nội đang hướng tới.

Thưa các đồng chí!

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của Đảng bộ Thành phố, chúng ta tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Một lần nữa, thay mặt Thành ủy, chúc toàn thể các đồng chí đại biểu và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin chân thành cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục