Cần giữ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

  • 09/11/2016 15:40
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -“Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người phẫu thuật thẩm mỹ; người đại điện theo pháp luật, chủ cơ sở kinh doanh cần có những tiêu trí khắt khe về nhân thân nhằm phục vụ việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm liên quan đến nhận dạng một con người nên cần giữ điều kiện kinh doanh đối với ngành này” .     

Đó là đề nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong Báo cáo thẩm tra Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, được trình bày trước Quốc hội chiều 9-11,

 Theo Tờ trình về dự án Luật trên, Dự thảo đã bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do không đáp ứng các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư hoặc thiếu tính khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý nhà nước. Bổ sung 15 ngành, nghề đã được quy định tại các luật hiện hành hoặc ngành, nghề mới phát sinh cần áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư.

Cần giữ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 1

Cần giữ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng hệ thống hóa một số ngành, nghề có cùng mục tiêu, tính chất và cơ quan quản lý để tránh trùng lặp, phân tán trong công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này. Theo đó, tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn 226  ngành, nghề (giảm 41 ngành, nghề so với Danh mục hiện hành).

Thẩm tra về Dự án Luật trên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, về việc bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ: Ủy ban Kinh tế đề nghị không bãi bỏ 2 ngành, nghề này vì Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác không có quy định cấm kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, Luật Hôn nhân và gia đình không cấm mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và để thực hiện được các kỹ thuật này thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật về y tế và người sử dụng các dịch vụ này phải trả phí. 

Đối với ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô, theo Ủy ban Kinh tế, việc quy định điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô cần phải cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính phổ quát chung đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, vừa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Với ngành, nghề kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc bãi bỏ điều kiện kinh doanh vì đây là một loại hàng hóa có yêu cầu về chất lượng, có thể quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 Còn với dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ do nhu cầu làm đẹp của mỗi người nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người phẫu thuật thẩm mỹ; người đại điện theo pháp luật, chủ cơ sở kinh doanh cần có những tiêu trí khắt khe về nhân thân nhằm phục vụ cho mục đích phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm liên quan đến nhận dạng một con người, do đó, đề nghị vẫn giữ điều kiện kinh doanh đối với ngành này.         

Tin cùng chuyên mục