Căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọngCăn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọng

Căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hàng chục tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọng

ANTD.VN - Căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi hỏa lực mạnh từ phía đối lập, Ankara cáo buộc phiến quân thân Iran đứng sau sự kiện này.