Căn cứ để người dưới 18 tuổi phạm tội lần đầu được tha tù trước thời hạn

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Con của bạn tôi 16 tuổi đang chấp hành án tù 5 năm tội cố ý gây thương tích. Người này phạm tội lần đầu và gia đình có công với cách mạng. Liệu con của bạn tôi có được tha tù trước thời hạn không? Nguyễn Đình Trọng (Hoàng Mai, Hà Nội)

Căn cứ để người dưới 18 tuổi phạm tội lần đầu được tha tù trước thời hạn ảnh 1Có nhiều điều kiện để được xem xét tha tù trước thời hạn (Ảnh minh họa)

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời: 

Căn cứ vào quy định tại Điều 66, Điều 106 Bộ luật Hình sự; Điều 2, Điều 4 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 Bộ luật Hình sự, điều kiện để được tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù như sau:

Phạm tội lần đầu: Được coi là phạm tội lần đầu và có thể xem xét nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Trước đó chưa phạm tội lần nào;

b) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự;

c) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng;

d) Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích.

- Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt: Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, cụ thể như sau: Người đang chấp hành án phạt tù trên 3 năm đến 5 năm phải có ít nhất 4 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

- Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù: Thời gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian người đó bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù trong các cơ sở giam giữ hoặc thời gian người đó bị bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (nếu có) được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

- Có nơi cư trú rõ ràng: Nơi cư trú là nơi tạm trú hoặc thường trú theo quy định của Luật Cư trú mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được tha tù.

Căn cứ để người dưới 18 tuổi phạm tội lần đầu được tha tù trước thời hạn ảnh 2Luật sư Đặng Thành Chung (Giám đốc Công ty luật TNHH An Ninh; Phòng 305 - Toà nhà số 8 Láng hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội)

Nơi cư trú rõ ràng là nơi cư trú có địa chỉ được xác định cụ thể. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 Bộ luật hình sự:

- Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật này; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật này do cố ý hoặc người bị kết án 7 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật này;

- Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này.

Như vậy, nếu người bạn của bạn có đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì sẽ được xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.