Cận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tánCận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tán

Cận cảnh vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, 10.000 dân phải sơ tán

ANTD.VN - Lực lượng cứu hỏa Pháp cho biết, vụ cháy rừng quy mô lớn gần Bordeaux, thành phố cảng quan trọng ở Tây Nam nước này, đã buộc khoảng 10.000 người dân phải sơ tán.