Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô

Cận cảnh nút giao thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến ở Thủ đô

ANTD.VN -  Nút giao Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo - Mễ Trì (Hà Nội) sau 1 năm thí điểm bỏ đèn giao thông, không vòng xuyến đã chứng tỏ hiệu quả, giảm cảnh ùn tắc.