Cận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển ĐỏCận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển Đỏ

Cận cảnh lực lượng Houthi dùng trực thăng Mi-8 để đổ bộ và bắt giữ tàu hàng trên Biển Đỏ

ANTD.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen công bố video cho thấy các thành viên của nhóm dùng trực thăng Mi-8 đổ bộ lên tàu hàng Galaxy Leader và sau đó ép con tàu này đến cảng As-Salif ở miền tây của Yemen.