Cận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà NộiCận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà Nội

Cận cảnh hội sách đặc biệt sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19 ở Hà Nội

ANTD.VN -  Sáng 7/10, tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), Sở TT&TT Hà Nội phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) đã khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ VII sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.