Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 1Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 2Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 3Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 4Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 5Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 6Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 7Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 8Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 9Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 10Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 11Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 12Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 13Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 14Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí ảnh 15

Cận cảnh công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí

ANTD.VN - Sau Công viên Thống Nhất, Công viên Cầu Giấy là công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt trở thành không gian mở phục vụ nhân dân.