Cận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà NộiCận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà Nội

Cận cảnh các mũi đột kích cơ sở kinh doanh 'bóng cười' ở Hà Nội

ANTD.VN - Liên tiếp nhiều ngày, lực lượng liên ngành quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra các cơ sở kinh doanh cà phê, quán bar và kho kinh doanh 'bóng cười' - khí N2O, thu giữ số lượng cực lớn bình khí không rõ nguồn gốc.