Cấm 2 nhà thầu tham gia giám sát dự án giao thông

ANTĐ - Bộ GTVT vừa “cấm cửa” hai đơn vị tham gia đấu thầu về tư vấn giám sát các dự án trong ngành GTVT trong vòng 18 tháng. 

Đó là Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng công trình 747 và Chi nhánh Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 - Xí nghiệp Tư vấn thiết kế. Nguyên nhân do hai đơn vị này đã vi phạm trong công tác giám sát chất lượng, tiến độ của dự án và thực hiện hợp đồng không theo quy định.