Các khoản được hỗ trợ khi bị thu hồi đất nông nghiệp

(ANTĐ) - Hỏi: Gia đình tôi có 500m2 đất nông nghiệp, nay chính quyền địa phương thu hồi để xây dựng khu đô thị mới. Xin hỏi gia đình tôi được hỗ trợ những khoản gì?

Các khoản được hỗ trợ khi bị thu hồi đất nông nghiệp

(ANTĐ) - Hỏi: Gia đình tôi có 500m2 đất nông nghiệp, nay chính quyền địa phương thu hồi để xây dựng khu đô thị mới. Xin hỏi gia đình tôi được hỗ trợ những khoản gì?

Quỳnh Diệp (Phúc Thọ, Hà Nội)

Trả lời: Trường hợp bạn hỏi được quy định tại khoản 2 điều 17, điều 20 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ quy định 2 trường hợp mà gia đình bạn được hỗ trợ khi bị thu hồi đất nông nghiệp đó là: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp. Điều 14 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1-10-2009 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định cụ thể trường hợp được hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất theo quy định sau đây:

Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng;

Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

Cũng theo Thông tư này mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo trong 1 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Ngoài việc hỗ trợ trên tại điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ và điều 6 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1-10-2009 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết việc bồi thường đất nông nghiệp.

LS. Hoàng Thị Nhàn

(Văn phòng Luật sư Phúc Thọ - số 23, Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)