Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 1Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 2Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 3Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 4Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 5Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 6Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 7Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 8Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 9Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 10Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 11Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 12Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 13Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga ảnh 14

Các công ty phương Tây đối mặt vấn đề bất ngờ khi định rời khỏi Nga

ANTD.VN - Không dễ để các công ty phương Tây nói lời tạm biệt với Nga, chuyên gia Elisabeth Brau - một nhà phân tích của tờ Politico nêu ý kiến này và phân tích rõ các nguyên nhân.