Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 12-4, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục Pháp luật Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Tiếp công dân.

Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Hương - Phó Chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Tiến sỹ Lê Thị Hoa, Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, Báo cáo viên, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành, các quận huyện của thành phố Hà Nội.

Hội nghị còn có sự tham gia của tham gia của gần 300 cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Để không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ này.

Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật là nội dung trong Chương trình, kế hoạch của thành phố và tổ chức triển khai có hiệu quả trong thời gian qua.

Hội nghị giúp những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiểu rõ hơn các quyền dân sự, chính trị và các nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân. Đặc biệt là nội dung Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Tiếp công dân.