Bộ Tư lệnh Thủ đô phải bảo vệ vững chắc Hà Nội, đập tan mọi âm mưu chống phá thù địch

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của Bộ Tư lệnh Thủ đô là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, TTATXH của Thủ đô trong mọi tình huống...

Các đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ III

Sáng nay, 28-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đây là một trong ba đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô...

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ II đã đề ra.

Kết quả nổi bật là: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cùng đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp, tham gia có hiệu quả trong giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Hà Nội, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19...

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô khóa II cũng thẳng thắn chỉ rõ 5 hạn chế, khuyết điểm; rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, cụ thể hóa bằng 11 nhóm chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ - giải pháp lớn, bao gồm 16 nhóm nhiệm vụ - giải pháp thành phần.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại đại hội

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước, cũng là địa bàn nhạy cảm về chính trị, do đó nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, an ninh đối mặt với nhiều áp lực.

Vì thế, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần nhận thức rõ đặc điểm, tình hình và vị trí của Thủ đô để phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thực hiện chức năng tham mưu đúng, trúng, hiệu quả với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang của Thủ đô hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, những thành tựu nổi bật của thành phố Hà Nội trong 5 năm qua có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Cụ thể, phải giữ vững an ninh, ổn định chính trị, TTATXH của Thủ đô trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội và giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng;

Mặt khác, cần phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý thêm về vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ...

Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm và khách quan để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ.