Bộ Tư lệnh CSCĐ: Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ

ANTD.VN - Trong hai ngày 10 và 11-8, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ.