Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Mã đẹp, số điện thoại đẹp sẽ do thị trường quyết định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một trong những nội dung được sửa đổi quan trọng tại Dự thảo Luật Viễn thông là mã đẹp, số điện thoại đẹp sẽ do thị trường quyết định, không do cơ quan nhà nước quyết định như trước.

Phát biểu giải trình ý kiến của các đại biểu về Dự án Luật Viễn thông sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích thực chất là Quỹ dịch vụ phổ cập, quốc gia nào cũng phải đặt mục tiêu phổ cập viễn thông, phổ cập Internet, phủ sóng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhất là để phát triển kinh tế số, xã hội số và đa số các quốc gia đều chọn cách yêu cầu nhà mạng phải có trách nhiệm phổ cập.

Có hai cách để thực hiện việc này, thứ nhất là yêu cầu các nhà mạng phải phủ sóng rộng, thứ hai là các nhà mạng đóng góp vào Quỹ phổ cập theo doanh thu, sau đó Nhà nước dùng quỹ này để phổ cập dịch vụ và đa số các quốc gia đều theo cách thứ hai.

Ở Việt Nam, quỹ này cơ bản giao cho chính các nhà mạng thực hiện, tức là nhà mạng nhận lại tiền đóng góp của mình để thực hiện phổ cập dịch vụ. Thời gian qua, Quỹ đã góp phần tích cực để Việt Nam có vùng phủ sóng rộng, người dân được phổ cập dịch vụ và có điện thoại vào loại nhóm đầu trên thế giới.

Tuy vậy, việc vận hành quỹ đã nảy sinh một số bất cập như giải ngân chậm, tồn quỹ. Điều này cần phải điều chỉnh trong dự thảo luật theo hướng xác định rõ mục tiêu, cách thức thu, quản lý, sử dụng để quỹ vận hành tốt hơn thay vì dừng hoạt động của quỹ.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình

Về trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Bộ TTTT sẽ đề xuất Chính phủ chỉnh lý, quy định theo hướng quản lý mềm giống như nhiều quốc gia khác. Trung tâm dữ liệu có tính hạ tầng, phát triển phải phù hợp với quy hoạch nên cần đăng ký.

Điện toán đám mây là dịch vụ nên chỉ cần thông báo. Các thủ tục đăng ký, thông báo có thể làm trực tuyến dựa trên cam kết của doanh nghiệp mà không tiền kiểm.

Với dịch vụ OTT viễn thông, Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là các dịch vụ nhắn tin thoại giống như dịch vụ viễn thông cơ bản nhưng được cung cấp bởi công nghệ Internet. Quan điểm của Bộ TTTT là quản lý dịch vụ không phụ thuộc vào công nghệ, nhưng dịch vụ OTT viễn thông thì không có hạ tầng, người dùng dễ thay đổi nhà cung cấp, do thủ tục đăng ký dịch vụ đơn giản, thị trường rất cạnh tranh vì nhiều nhà cung cấp nên quản lý phải “mềm” hơn dịch vụ viễn thông truyền thống.

Trên cơ sở đó, Bộ TTTT sẽ báo cáo Chính phủ nghiên cứu tiếp thu theo các hướng: Quản lý thì ở mức tối thiểu nhưng xử phạt thì nghiêm minh. Quản lý sẽ không phân biệt nhà cung cấp dịch vụ lớn hay nhỏ, thu tiền hay không thu tiền, trong nước hay ngoài nước….

Đồng thời, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải minh bạch thông tin đối với khách hàng về giá, về điều kiện hợp đồng, chất lượng dịch vụ. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin của khách hàng, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ phải cung cấp thông tin như số điện thoại.

Về đấu giá tài nguyên viễn thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, nội dung được sửa đổi quan trọng nhất trong Dự thảo Luật Viễn thông là mã đẹp, số đẹp sẽ do thị trường quyết định, không do cơ quan nhà nước quyết định như trước.

Giá khởi điểm đấu giá sẽ cố định và không phải xác định giá khởi điểm, số mang ra đấu giá nếu không ai mua thì sẽ cấp trực tiếp cho doanh nghiệp với cơ chế mới rõ ràng hơn, dễ làm hơn, minh bạch hơn…